Områdefornyelsen i Brobyerne

Hej borgere med interesse for områdefornyelsen i Brobyerne

Torsdag 11. oktober 2018 kl. 16.30-18-30 holder Områdefornyelsen i Brobyerne igen åbent bykontor. Du er velkommen til at komme forbi og få nyt om projekterne.

Denne gang holdes det i Nr. Broby Hallens forhal, hvor alle kan komme og høre om /spørge til status på de 7 nøgleprojekter i områdefornyelsen i Nr. Broby og Brobyværk.
Der vil være plancher om områdefornyelsen og en kort præsentation af status på de syv projekter og helhedsplan for Pontoppidanskolen/hallen, – og der er mulighed for at spørge. Vi vil gerne vise, at vi har lyttet og brugt mest muligt af jeres forslag, og at vi nu går videre til den endelige projektering.

Læs evt.https://www.fmk.dk/om-kommunen/sammen-om-udvikling-i-faaborg-midtfyn/byfornyelse-i-brobyerne
Hvis du ikke længere ønsker at modtage information om områdefornyelsen i Brobyerne, så giv mig besked, så du kan blive slettet på udsendelseslisten.

Winnie M. Lund
Byplanlægger, Plan og Kultur
Faaborg Midtfyn Kommune
Mellemgade 15
5600 Faaborg
wlund@fmk.dk
tlf 7253 2079

Author: Claus Smith

Share This Post On